పెళ్లికి కూడా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ, తీసుకుంటే ఏంటి ప్రయోజనం?

వివాహం అనేది మనందరి జీవితంలో అతి ముఖ్యమైన, ఖరీదైన వేడుక. కేవలం రెండు మనస్సులను మాత్రమే కాదు.. రెండు కుటుంబాలను, ఎంతో మందిని ఒక్కచోట కలిపే వేదిక వివాహం. ఇలాంటి వివాహాలకు భారీ మొత్తంలో…